Privacyregels brengen 44% van de KMO's in de gevarenzone.

Studie van Unizo Limburg

Kristall IT, Jean-Luc Van Haelst
Odoo afbeelding en tekstblok
Odoo afbeelding en tekstblok

Maar liefst 44% van de Limburgse kmo’s is absoluut niet klaar om vanaf 25 mei 2018 de nieuwe privacyregels rond dataverzameling (GDPR) toe te passen. Dat blijkt uit een onderzoek van Unizo Limburg.

Unizo plaatste een ‘zelfscan’ op zijn website, waarmee kmo’s konden nagaan in welke mate ze op de hoogte zijn van de nieuwe regels en hoeveel ingrepen ze nodig hebben om zich tijdig in orde te stellen. “Daaruit blijkt dat slechts 18% in de veilige ‘groene’ zone zit, wat betekent dat zij slechts enkele, kleine, bijkomende aanpassingen moeten doen”, zegt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. “38% bevindt zich in de oranje zone en kan zich, mits belangrijke bijkomende ingrepen, nog relatief snel in regel stellen. De overige 44% bevindt zich evenwel in de acute, rode gevarenzone. En dat terwijl de tijd nu écht wel dringt.”

Unizo Limburg wil dat staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer, een tandje bijsteekt om de kmo’s helder te informeren over de procedures die moeten gevolgd worden. “We betreuren dat de concrete toepassing ervan niet zo soepel zal kunnen gebeuren zoals dat initieel voor kmo’s was voorzien”, aldus nog Bart Lodewyckx. “Extra informatie en sensibilisering is nodig.

Daarin willen we zelf het voortouw in nemen, en hiervoor kan je steeds contact opnemen met onze specialisten.

Bron: Made in Limburg


Delen