Computerpanne bij Antwerpse Ziekenhuisgroep

Even toelichten: twee à drie jaar geleden is er een stand van zaken opgesteld voor alle ziekenhuizen, op basis van interviews met de ICT-afdeling van elk ziekenhuis.

Wat er toen allemaal gezegd en gezien is, tart alle verbeelding:

  • "Of onze medische apparatuur verbonden is aan het netwerk? Dat weet ik niet zeker. Nee, ik kan u ook echt niet vertellen wie allemaal toegang heeft tot deze toestellen."

  • "We zouden nog wel ondersteuning willen voor onze software maar XP wordt helaas niet meer ondersteund."

  • "Het zou mooi zijn als we een back-up site hadden."

  • "Het zou me wel interesseren om back-ups te maken maar helaas is er geen budget voor."

Geen van bovenstaande opmerkingen is helaas verzonnen, en bij de KMO's horen we gelijkaardige verhalen opduiken.

Kroniek van een aangekondigd incident

De enige conclusie die getrokken kan worden na het horen van deze verhalen: ICT-managers weten heus wel wat er zou moeten gebeuren om de infrastructuur voldoende te beveiligen maar bijna niemand slaagt erin om hiervoor bij het management de nodige budgetten los te krijgen. Voor deze ICT-managers is het dus roeien met de riemen die ze hebben, en hopen dat ze niet midscheeps worden geraakt.

Gelukkig kunnen we er ook nog deze bedenking aan toevoegen: het had heel wat erger gekund dan de huidige problemen, die vooral te wijten waren aan een defect in het systeem. Ik wil er niet aan denken wat er was gebeurd wanneer een cybercrimineel met kwade intenties, bewust deze infrastructuur te lijf was gegaan.

We kunnen alleen maar hopen dat deze en andere meldingen van problemen die we in de media te horen krijgen, bij de bedrijfsleiders en beslissingsnemers de ogen heeft geopend.
Hopelijk beseffen ze nu dat het veel erger kan kunnen aflopen, en dat een totale onbeschikbaarheid van de digitale infrastructuur echt wel een bom geld kan kosten en in het geval van zorginstellingen, ook levens kan kosten.


Wil je weten hoe Kristall IT jouw bedrijf kan helpen zodat bovenstaande problemen zich niet bij jou kunnen voordoen?

Contacteer onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek hierover.


Delen