Computerpanne bij Antwerpse Ziekenhuisgroep

Even toelichten: twee à drie jaar geleden is er een stand van zaken opgesteld voor alle ziekenhuizen, op basis van interviews met de ICT-afdeling van elk ziekenhuis.

Wat er toen allemaal gezegd en gezien is, tart alle verbeelding:

  • "Of onze medische apparatuur verbonden is aan het netwerk? Dat weet ik niet zeker. Nee, ik kan u ook echt niet vertellen wie allemaal toegang heeft tot deze toestellen."

  • "We zouden nog wel ondersteuning willen voor onze software maar XP wordt helaas niet meer ondersteund."

  • "Het zou mooi zijn als we een back-up site hadden."

  • "Het zou me wel interesseren om back-ups te maken maar helaas is er geen budget voor."

Geen van bovenstaande opmerkingen is verzonnen, helaas. En wat er te zien was, was vaak nog erger dan wat er in de interviews werd verteld.

Kroniek van een aangekondigd incident

De enige conclusie die getrokken kon worden na het bezoek aan alle ziekenhuizen:
ICT-managers weten heus wel wat er zou moeten gebeuren om de infrastructuur voldoende te beveiligen maar bijna niemand slaagt erin om hiervoor bij het management de nodige budgetten los te krijgen. Voor deze ICT-managers is het dus roeien met de riemen die ze hebben, en hopen dat ze niet midscheeps getroffen worden. De problemen bij deze ziekenhuisgroep waren in dat opzicht de kroniek van een aangekondigd incident.

Tegelijk moet ik hier nog deze bedenking aan toevoegen: het had heel wat erger gekund dan de huidige problemen, die vooral te wijten waren aan een defect in het systeem. Ik wil er niet aan denken wat er was gebeurd wanneer een cybercrimineel bewust deze infrastructuur te lijf was gegaan met kwade intenties.

We kunnen alleen maar hopen dat de problemen bij deze groep voor henzelf en voor andere ziekenhuizen toch een eye-opener is geweest. Dat ze beseffen dat het veel erger had kunnen aflopen, en dat een totale onbeschikbaarheid van de digitale infrastructuur echt wel levens kan kosten, en dus ook als dusdanig moet worden behandeld en beschermd. Dan kunnen we achteraf opgelucht besluiten dat dat niet alleen deze groep ziekenhuizen, maar alle Belgische ziekenhuizen van geluk mochten spreken met dit eerder beperkt incident. Om nog maar te zwijgen van hun patiënten.


Wil je weten hoe Kristall IT jouw bedrijf kan helpen zodat bovenstaande problemen zich niet bij jou kunnen voordoen?

Contacteer onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek hierover.

Delen